Drive Point

Kurs na prawo jazdy kat. B

 Kategoria B uprawnia do kierowania:
·      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla,
·      pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką, taki zespół pojazdów może ważyć 4250 kg,
·      pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą, która nie jest przyczepą lekką lecz dmc całego zespołu pojazdów nie może przekroczyć 3,5 tony,
·      pojazdem  konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą,
·      ciągnikiem rolniczym,
·      pojazdem wolnobieżnym,
·      motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 Co obejmuje szkolenie podstawowe na prawo jazdy kategorii B?
Szkolenie obejmuje kolejno zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia umawiamy się na zajęcia praktyczne. Następnie po zakończeniu całego szkolenia kursanci muszą przejść z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz praktyczny.

 Jak wygląda szkolenie teoretyczne?
Szkolenie teoretyczne można odbyć::
- w formie wykładów, które w naszym ośrodku trwają zwykle 4 dni (np.: od piątku do poniedziałku)

 Jak wygląda szkolenie praktyczne?
Jeśli szkolenie teoretyczne odbywamy w formie wykładów zaraz po ich zakończeniu możemy rozpocząć naukę jazdy. Pierwsze zajęcia praktyczne zazwyczaj odbywają się na placu manewrowym.
W przypadku szkolenie samodzielnego, poprzez e-learning, po zakończeniu szkolenia udajemy się do WORDu zdać egzamin teoretyczny i po jego zaliczeniu umawiamy się na zajęcia praktyczne.

 W cenie kursu oferujemy:
- materiały szkoleniowe;
- 30 godzin wykładów, w tym zajęcia z ratownictwa medycznego;
- 30 godzin zajęć praktycznych;
- egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki.

Aby przystąpić do kursu należy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy oraz posiadać numer PKK