Drive Point

Kurs na prawo jazdy kat. B1

 NOWOŚĆ !!! TYLKO U NAS - prawo jazdy od 16-go roku życia             
!!!!!! MOŻESZ JEŹDZIĆ SAM !!!!!!

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:
- czterokołowcem, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg.
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, czyli motorowerem - pojazdem dwu lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

 Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia (za zgodą jednego rodzica lub opiekuna)

 W cenie kursu oferujemy:
- materiały szkoleniowe;
- 30 godzin wykładów, w tym zajęcia z ratownictwa medycznego;
- 30 godzin zajęć praktycznych;
- egzamin wewnętrzny z teorii oraz praktyki.

ZAPISY SMS: TEL. 500 580 580