Drive Point

Jak zdobyć prawo jazdy?

KROK PIERWSZY:
Chcąc rozpocząć kurs na dowolną kategorię prawa jazdy, musisz posiadać numer PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Jak go uzyskać?
- wykonaj badania lekarskie u uprawnionego lekarza do badania kierowców i uzyskaj orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
- zrób sobie zdjęcie - kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.;
- kolejnie udaj się do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji złóż dokumenty:
   a) wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (powinieneś otrzymać go w urzędzie)
   b) orzeczenie lekarskie;
   c) jedną kolorową aktualną fotografię;
   d) zgodę rodziców/opiekunów - w przypadku gdy jeszcze nie osiągnąłeś pełnoletniości.

KROK DRUGI:
Posiadając już numer PKK zgłoś się do nas aby zapisać się na kurs prawa jazdy. Szkolenie teoretyczne prowadzimy metodą tradycyjną - w formie wykładów lub w formie e-learningu.

KROK TRZECI:
Po zakończonym szkoleniu udajesz się do WORD w celu umówienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

KROK CZWARTY:
Po zdanym egzaminie państwowym udajesz się do swojego urzędu odebrać prawo jazdy.